Klasyczna Kostka Rubika 3x3 - nasmarowana i wyregulowana.